Plantago Bosna i Hercegovina

Proizvodnja i uprava
Plantago doo

Prodajno distributivni centar Sarajevo

Prodajno distributivni centar Banja Luka

Prodajno distributivni centar Tuzla

Malo Blaško bb
78253 Slatina-Ilidža

General Logistic,
Briješće Polje 15
71000 Sarajevo 

Vidovdanska 95
78252 Trn

AS Logistic,
Bosanska poljana bb
75000 Tuzla

tel. +387 51 490 584
fax +387 51 587 007

+ 387 33 590 812

 

+387 51 490 583

+387 35 214 051

info@plantago.ba

info@plantago.ba

info@plantago.ba

info@plantago.ba

Plantago Crna Gora

Plantago M doo

Serdara Jola Piletića 20
81000 Podgorica
Crna Gora

tel   +382 20 674 711
fax  +382 20 674 995

info@plantago.me

Bosna i Hercegovina

Crna Gora

Proizvodnja i uprava
Plantago doo

Malo Blaško bb
78253 Slatina-Ilidža

+387 51 490 584

info@plantago.ba

Prodajno distributivni centar
Sarajevo

General Logistic,
Briješće Polje 15
71000 Sarajevo

+ 387 33 590 812

info@plantago.ba

Prodajno distributivni centar
Banja Luka

Vidovdanska 95
78252 Trn

+387 51 490 583

info@plantago.ba

Prodajno distributivni centar
Tuzla

AS Logistic,
Bosanska poljana bb
75000 Tuzla

+387 35 214 051

info@plantago.ba

Prodajno distributivni centar
Podgorica
Plantago M

Serdara Jola Piletića 20
81000 Podgorica
Crna Gora

+382 20 674 711
+382 20 674 995

info@plantago.me

Bosna i Hercegovina 

Crna Gora